Για πληροφορίες σχετικά με τις απεικονιζόμενες προγνωστικές μεταβλητές και τη σύνδεση τους με τις δασικές πυρκαγιές, κάντε κλικ εδώ.

Οι παραπάνω χάρτες αποτελούν προϊόντα μοντέλου (Weather Research and Forecasting) αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού με υψηλή οριζόντια ανάλυση (2 x 2 km2). Η ανανέωση των χαρτών γίνεται καθημερινά στις 14:15 και 02:15, λαμβάνοντας υπόψη τη νεότερη διαθέσιμη πρόγνωση του μοντέλου. Στη συνέχεια δίνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για τις μεταβλητές για τις οποίες παρέχεται πρόγνωση.

Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία (oC): Η θερμοκρασία επιδρά στην περιεχόμενη υγρασία των λεπτών (1h, 10h) νεκρών δασικών καυσίμων. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες (θερμός καιρός) διευκολύνουν την ανάφλεξη των δασικών καυσίμων και τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
Μέγιστη και ελάχιστη σχ. υγρασία (%): Η σχ. υγρασία επιδρά επίσης στην περιεχόμενη υγρασία των λεπτών (1h, 10h) νεκρών δασικών καυσίμων. Γενικά, όταν η σχ. υγρασία είναι κάτω από 20%, τα λεπτά νεκρά δασικά καύσιμα ξεραίνονται πιο γρήγορα και καθίστανται εύφλεκτα. Κάτω από ταυτές τις συνθήκες, διευκολύνεται η έναρξη μιας πυρκαγιάς και η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
Μέγιστο και ελάχιστο έλλειμμα τάσης υδρατμών (hPa): Το έλλειμμα τάσης υδρατμών αποτελεί μέτρο της ξηρότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. ΟΙ υψηλότερες τιμές του ελλείμματος τάσης υδρατμών υποδεικνύουν περισσότερο ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι οποίες διευκολύνουν την ανάφλεξητ των δασικών καυσίμων και αυξάνουν, πολλές φορές σημαντικά, την ένταση της φωτιάς.
Μέγιστη και ελάχιστη ταχύτητα ανέμου (km/h): Ο άνεμος αποτελεί ίσως εκείνη την μετεωρολογική παράμετρο με την μεγαλύτερη επίδραση στην εξάπλωση και τη συμπεριφορά μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι αυτός που τροφοδοτεί με οξυγόνο τη φωτιά, κατευθύνει τις φλόγες και συνεισφέρει στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
Ελάχιστη περιεχόμενη υγρασία (%) νεκρών δασικών καυσίμων: Η εκτιμώμενη (με βάση τη θερμοκρασία και την υγρασία) ελάχιστη περιεχόμενη υγρασία των λεπτών (1h, 10h) νεκρών δασικών καυσίμων αποτελεί μέτρο της ευκολίας ανάφλεξης του τοπίου. Γενικά, τιμές της περιεχόμενης υγρασίας μικρότερες του 10% υποδεικνύουν κρίσιμα εύφλεκτα δασικά καύσιμα.
Διάρκεια (ώρες) υψηλής ευφλεκτότητας νεκρών δασικών καυσίμων: Η παράμετρος αυτή υπολογίζεται αθροίζοντας τις ώρες κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου όπου η εκτιμώμενη (με βάση τη θερμοκρασία και την υγρασία) περιεχόμενη υγρασία των λεπτών (1h, 10h) νεκρών δασικών καυσίμων είναι μικρότερη του 10%. Έτσι, η παράμετρος αυτή ποσοτικοποεί την εμμονή συνθηκών κρίσιμης ευφλεκτότητας κατά τη διάρκεια του 24ώρου.
Επικινδυνότητα πυρομετεωρολογικών συνθηκών (δείκτης Hot-Dry-Windy): Ο δείκτης Hot-Dry-Windy ποσοτικοποιεί τη συνδυαστική επίδραση θερμού, ξηρού και ανεμώδη καιρού στην εξάπλωση και τη συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών. Οι υψηλότερες τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε συνθήκες κάτω από τις οποίες μία δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα, εμφανίζοντας συχνά ακραία συμπεριφορά πυρός.
Διάρκεια (ώρες) υψηλής επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικών συνθηκών: Η παράμετρος αυτή υπολογίζεται αθροίζοντας τις ώρες κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου όπου ο δείκτης Hot-Dry-Windy υποδεικνύει υψηλή επικινδυνότητα. Έτσι, η παραμέτρος αυτή ποσοτικοποιεί την εμμονή κρίσιμων πυρομετεωρολογικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του 24ώρου.