Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, 2008 – 2023

🚨 Δευτέρα 15.04.2024, 19:15
✏️ Θ.Μ. Γιάνναρος

Από το 2008 έως και το 2023, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS – European Forest Fire Information System) έχει χαρτογραφήσει περισσότερες από 1.400 πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι οποίες κατέκαψαν περισσότερα από 6.000.000 στρέμματα.

‼️ Από τις >1.400 πυρκαγιές, μόλις 72 κατέκαψαν συνολικά πάνω από 4.000.000 στρέμματα. Πρόκειται για πυρκαγιές που η κάθε μία εξαπλώθηκε σε έκταση μεγαλύτερη από περίπου 13.000 στρέμματα.

📍 >10 από τις 72 μεγάλες (>13.000 στρέμματα) πυρκαγιές εντοπίζονται στην Αττική.

⚠️ Το 2023 αποτελεί τη χειρότερη χρονιά, όποτε και χαρτογραφήθηκαν 14 μεγάλες (>13.000 στρέμματα) πυρκαγιές. Ακολουθούν το 2021 και το 2011 με 8. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι πως δεν έχει υπάρξει καμία χρονιά, από το 2008 έως και το 2023, που να μην χαρτογραφήθηκε στην Ελλάδα τουλάχιστον 1 πυρκαγιά με έκταση >13.000 στρεμμάτων.

*** Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ.