Τι σχέση έχουν ο ήλιος και ο προσανατολισμός μιας περιοχής με τις δασικές πυρκαγιές;

☀️ Καθώς ο ήλιος κινείται στον ουράνιο θόλο, από την ανατολή προς τη δύση, τα δασικά καύσιμα απορροφούν την προσπίπτουσα σε αυτά ακτινοβολία και θερμαίνονται. Όσο μικρότερη απόσταση διανύει η ηλιακή ακτινοβολία και όσο πιο κάθετα προσπίπτει στα δασικά καύσιμα, τόσο εντονότερα απορροφάται και τόσο εντονότερη είναι η θέρμανση τους.

⛰️ Έτσι, τα δασικά καύσιμα που βρίσκονται σε περιοχές με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό, θερμαίνονται από την ηλιακή ακτινοβολία περισσότερο από ότι τα δασικά καύσιμα περιοχών με ανατολικό ή βόρειο προσανατολισμό.

⏱️ Επίσης, η θέρμανση των δασικών καυσίμων κορυφώνεται σε διαφορετική ώρα της ημέρας. Τα δασικά καύσιμα περιοχών με ανατολικό προσανατολισμό είναι συνήθως θερμότερα το πρωί, αυτά των περιοχών με νότιο και βόρειο προσανατολισμό το μεσημέρι, και αυτά των περιοχών με δυτικό προσανατολισμό το απόγευμα.

🔥 Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των δασικών καυσίμων, τόσο υψηλότερη είναι η ευφλεκτότητα τους. Τόσο πιο εύκολα, δηλαδή, μπορούν να αναφλεχτούν και να μεταδώσουν τη φωτιά.

‼️ Επομένως, γνωρίζοντας τον προσανατολισμό των τοπογραφικών στοιχείων μιας περιοχής, μπορούμε να εκτιμήσουμε πότε και πού είναι ευκολότερο για τη φωτιά να εξαπλωθεί. Άρα, πότε και πού η φωτιά θα κινείται γρηγορότερα και θα καίει εντονότερα εξαιτίας της ευφλεκτότητας των δασικών καυσίμων.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στα δύο σκίτσα της επόμενης εικόνας.