Πώς ο θερμός και ξηρός καιρός αυξάνει την επικινδυνότητα για δασικές πυρκαγιές;

🌡️ Η θερμοκρασία του αέρα σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία των δασικών καυσίμων (βλάστηση). Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του αέρα, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των δασικών καυσίμων.

🌳 Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των δασικών καυσίμων, τόσο υψηλότερη είναι η ευφλεκτότητα τους. Τόσο ευκολότερο είναι, δηλαδή, να αναφλεχτούν.

⛰️ Η θέση του ήλιου (πρωί-μεσημέρι-βράδυ) και ο προσανατολισμός μιας περιοχής καθορίζουν το ρυθμό θέρμανσης των δασικών καυσίμων. Για παράδειγμα, δασικά καύσιμα που βρίσκονται σε μια πλαγιά με νότιο προσανατολισμό θερμαίνονται γρήγορα από τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερη θερμοκρασία κοντά στο τοπικό μεσημέρι, οπότε και τότε η ευφλεκτότητα τους μεγιστοποιείται.

💧 Τα δασικά καύσιμα ανταλλάσσουν διαρκώς υγρασία με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Όταν η υγρασία του αέρα είναι υψηλή, τα δασικά καύσιμα προσλαμβάνουν υγρασία, ενώ όταν η υγρασία του αέρα είναι χαμηλή, τα δασικά καύσιμα αποβάλλουν υγρασία.

🌵 Όσο περισσότερη υγρασία χάνουν τα δασικά καύσιμα (όσο χαμηλότερη είναι η περιεχόμενη υγρασία τους), τόσο περισσότερο αυξάνει η ευφλεκτότητα τους.

🔥 Όσο χαμηλότερη είναι η περιεχόμενη υγρασία των δασικών καυσίμων, τόσο πιο έντονη είναι η καύση τους. Αυτό ισχύει τόσο για τα ζωντανά, όσο και για τα νεκρά δασικά καύσιμα.

🌡️+🌵=🔥🔥🔥
Συνοψίζοντας, ο θερμός και ξηρός καιρός:
– Αυξάνει σημαντικά την ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων.
– Διευκολύνει την ανάφλεξη και διάδοση της φωτιάς.
– Αυξάνει σημαντικά τη θερμική ένταση των μετώπων μιας πυρκαγιάς.
– Αυξάνει σημαντικά το ρυθμό εξάπλωσης της φωτιάς.
– Αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης κηλιδώσεων.