Πυρομετεωρολογικές συνθήκες Ιουλίου μέσα στον Ιούνιο

🚨 Κυριακή 30.06.2024, 16:15
✏️ Γ. Παπαβασιλείου, Θ.Μ. Γιάνναρος

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας σήμερα, Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, αντιστοιχούν σε συνθήκες που φυσιολογικά θα επικρατούσαν κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση δεδομένων που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS – European Forest Fire Information System).

Πιο αναλυτικά, στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η αθροιστική δριμύτητα των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2024, όπως αυτή εκτιμάται με βάση το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών. Από την εξέταση του γραφήματος προκύπτει ότι η αθροιστική δριμύτητα των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στη χώρα μας την 30η Ιουνίου 2024 είναι η υψηλότερη που έχει ποτέ καταγραφεί τα τελευταία 44 χρόνια, αντιστοιχώντας σε συνθήκες που φυσιολογικά επικρατούν κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

Η επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στη χώρα μας ήταν ραγδαία από το ξεκίνημα του Ιουνίου, καθώς η επικράτηση πολύ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών σε συνδυασμό με συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση της ευφλεκτότητας (ευκολία ανάφλεξης) των νεκρών δασικών καυσίμων (βλάστηση), με την περιεχόμενη υγρασία αυτών να εκτιμάται σήμερα σε επίπεδα κάτω του 10% στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Επιπροσθέτως, κατά το δεύτερο μισό του Ιουνίου έλαβε χώρα το πρώτο σημαντικό επεισόδιο τύπου καιρού Hot-Dry-Windy (θερμός-ξηρός-ανεμώδης καιρός), επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι οι εξαιρετικά δυσμενείς και ακραίες για την εποχή πυρομετεωρολογικές συνθήκες φαίνεται να έχουν συνεισφέρει σε σημαντική αύξηση των καμένων εκτάσεων στη χώρα μας, έως και την 30η Ιουνίου 2024. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο επόμενο γράφημα, η αθροιστική καμένη έκταση της χώρας την 30η Ιουνίου 2024 παρουσιάζεται αυξημένη κατά 140% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2006 – 2023 (71.080 στρέμματα το 2024 έναντι μέσου όρου 29.491,10 στρεμμάτων για την περίοδο 2006 – 2023).

*** Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ.