Στη δημοσιότητα η Έκθεση Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

🚨 Τετάρτη 22.06.2024, 20:30
✏️ Θ.Μ. Γιάνναρος

🇪🇺 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνώμων που ζήτησε η Ελληνική Κυβέρνηση και παραδόθηκε σε αυτή, με αντικείμενο τη διαχείριση των πυρκαγιών στη χώρα μας. Μεταξύ των πολλών και σημαντικών συστάσεων που περιλαμβάνει η έκθεση αυτή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής:

🔥 Ανάγκη επικαιροποίησης του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος χρονολογείται από το 1980. Αν και θεωρείται ξεπερασμένος, ο συγκεκριμένος χάρτης εξακολουθεί να αποτελεί πηγή πληροφορίων για το στρατηγικό σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης του κινδύνου πυρκαγιάς. [σελ. 27 της έκθεσης]

🔥 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εκτίμησης της επικινδυνότητας πυρκαγιών με σύμπραξη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με φορείς του δημοσίου. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί σε ζώνες μίξης. [σελ. 27 της έκθεσης]

🔥 Προσαρμογή της έννοιας της αντιπυρικής περιόδου, στη βάση της επιτήρησης μετεωρολογικών συνθηκών, εμφάνιση ξηρασίας και καταπόνησης της βλάστησης, ώστε να ενισχυθεί η ετοιμότητα. [σελ. 30 της έκθεσης]

🔥 Καθορισμός και χρήση χαρτών τακτικής και ανάλυσης της συμπεριφοράς των πυρκαγιών για την ενίσχυση της απόκρισης. [σελ. 31 της έκθεσης]

🔥 Σαφής ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των αιτιών των πυρκαγιών. [σελ. 31 της έκθεσης]

🔥 Συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων για τις πραγματικές αιτίες έναρξης των πυρκαγιών [σελ. 31 της έκθεσης]

🔥 Καθιέρωση επίσημης διαδικασίας αποκόμισης διδαγμάτων μετά από κάθε αντιπυρική περίοδο. [σελ. 32 της έκθεσης]

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένη σύνοψη στα ελληνικά, είναι διαθέσιμο εδώ.