Οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη και την Ελλάδα το 2023

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρώτη ημέρα της νέας αντιπυρικής περιόδου (2024), δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus για την κατάσταση του κλίματος το 2023.

🔥 Σε ό,τι αφορά στις δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας 🇬🇷 και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, τα κυριότερα συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

1️⃣ Η πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα στη ΝΑ Μεσόγειο ήταν υψηλότερη του μέσου όρου της περιόδου 1991 – 2020 κατα το μεγαλύτερο διάστημα της αντιπυρικής περιόδου του 2023, από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο. Χαμηλότερη του φυσιολογικού πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα καταγράφηκε κατά το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2023.

2️⃣ Ο αριθμός των ημερών με πολύ υψηλή πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα ήταν γενικά αυξημένος σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991 – 2020 στο μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφηκαν στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας και τη Θράκης, όπου το 2023 είχαμε έως και 15-20 περισσότερες επικίνδυνες πυρομετεωρολογικά ημέρες.

3️⃣ Λιγότερες πυρομετεωρολογικά επικίνδυνες ημέρες (έως και 10-15 λιγότερες ημέρες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991 – 2020) είχαμε στο σύνολο σχεδόν της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

4️⃣ Στην Ελλάδα καταγράφηκαν 5 δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν περισσότερα από 50.000 στρέμματα η καθεμία. Η μεγαλύτερη εξ’ αυτών εντοπίζεται στον Έβρο και αποτελεί την ιστορικά μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (~960.000 στρέμματα). Παράλληλα, καταγράφηκαν 11 δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν, η καθεμιά, μεταξύ 10.000 – 50.000 στρέμματα.